Αυτά τα 3 self-tests μπορούν να σας βοηθήσουν να εκτιμήσετε πιθανή μόλυνση από υπερανάπτυξη του Candida Albicans  στον οργανισμό σας. Κάθε ένα από αυτά τα test είναι μόνο μια γενική ένδειξη. Αν είστε θετικοί ή παρουσιάσετε υψηλές επιδόσεις σε κάθε ένα από αυτά, αυτό σημαίνει ότι έχετε πιθανώς ...