Τα προβλήματα της ψυχικής υγείας είναι μια από τις κύριες νόσους παγκοσμίως.Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (World Health Organization), εκτιμάται ότι περισσότεροι από 300 εκατομμύρια άνθρωποι υποφέρουν από κατάθλιψη, που ισοδυναμεί με το 4,4% του παγκόσμιου πληθυσμού.Οι εκλεκτικοί ...